Spetskompetenser: kvinnor & hälsa

Målgrupper till vilka det är extra känsligt att uttrycka sig rätt

Många företag och organisationer lever idag med både pressade ekonomiska och personella resurser samtidigt som krav finns på så maximal utdelning som möjligt på de investerade pengarna i relation till den investerade tiden. Då är det lätt att enbart välja att sikta in sig på de målgrupper man har störst kännedom om och kommunicera på ett sätt som man vet fungerar till de kända målgrupperna. Detta tillvägagångssätt kan innebära att man oavsiktligt förbiser en målgrupp med stor köppotential! 

På FemCom finns extra djup kompetens i kommunikation till olika kvinnliga målgrupper.
Kvinnor står för ca 80% av köpbesluten i familjen när det gäller konsumentköp (produkter och tjänster). Det innebär inte att män inte är med i köpprocessen, men det är oftast kvinnan som får ta det avgörande viktiga beslutet. Det är också oftast kvinnan som sätter stopp för ett köp. Kvinnor är också dokumenterat bättre på att sprida ordet om produkter och tjänster man uppskattar. Det innebär att det i vissa fall kan vara rent av osmart att inte stämma av om man presenterar sin produkt på ett sätt så att den får både män och kvinnor lika intresserade. Det handlar helt enkelt om att säkerställa att man inte går miste om potentiella köp. Är du nyfiken på få mer information om kvinnor, köpvanor och olika branscher? Klicka här!

Kvinnor med annan kulturell bakgrund
På samma sätt som kvinnors påverkan på köpbesluten ibland förbises, missar företag och organisationer även den köppotential som olika invandrarmålgrupper står för. Genom att justera erbjudande, budskap och kommunikation kan man få tidigare förbisedda grupper att komplettera den ordinarie affären på ett mycket lönsamt sätt. Här är Crossborder som har lång erfarenhet och djup kompetens inom området, samarbetspartner. Och vill man nå invandrarkvinnor – ja då är vår gemensamma kompetens oslagbar.


På FemCom finns också extra djup kompetens av kommunikation inom medicin och hälsa
Även om kommunikation alltid ska nå fram till enskilda människor blir effekten bättre om man behärskar fackspråk och förstår mottagarens situation som vårdpersonal eller som patient/anhörig. Samtidigt som det finns många regelverk och sociala media gjort det möjligt för människor att själva inhämta information på ett som gör kommunikation inom hälsa extra spännande. När det handlar om sjukdomar och hälsoproblem finns dock många känsliga ämnen och det är lätt att trampa fel i kommunikationen. Men när den upplevs relevant och inte är påträngande lyssnar mottagaren.

Med lång och gedigen erfarenhet av kommunikations och varumärkesbyggande för läkemedels-, medicinteknik-, dental- och vårdföretag på nationella och internationella marknader finns gott om idéer och tidigare case på hur man kan arbeta på oftast reglerade områden för att nå fram med sitt budskap.