Bodil i veckans utbildningsfilm från MC Play

13 november, 2016

Nya tider för FemCom

13 november, 2016
empty image

Hösten startade med nya utmaningar och nya förutsättningar. FemCom rullar vidare men med något smalare inriktning, mer strategisk konsultation och mer film med fokus på vissa områden. Planering pågår just nu för verksamheten 2017.